Schneider Job Fair @ Job Zone
Thursday, November 21
1:30 PM – 3:00 PM